KONTAKT

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE

+421 911 361 321

+421 949 626 303

manspace@manspace.sk

PREVÁDZKOVÁ DOBA

PON / PIA
9:00 – 17:00

FAQ / ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ADRESA ESHOPU A KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

essentialscompany s.r.o.

Donnerova 33

941 04 Bratislava

SÍDLO SPOLOČNOSTI

(nie je korešpondenčnou adresou ani adresou na zasielanie reklamácií ani adresou výdajného miesta e-shopu)

essentialscompany s.r.o.

Jánosa Aránya 7510/49

929 01 Dunajská Streda

IČO: 53 523 423

Zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 48416 / T

(nie sme platcami DPH)

BANKOVÉ SPOJENIE

IBAN: SK85 0900 0000 0051 7757 4651

SWIFT: GIBASKBX

ORGÁN DOZORU A DOHĽADU

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

P.O. BOX 29

Bajkalská 21/A

827 99 Bratislava

MIESTU PRÍSLUŠNÝ ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23

917 01 Trnava

Odbor výkonu dozoru

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu.